Условия за използване

I. Общи положения
Моля, прочетете внимателно настоящите Условия и Политиката ни за защита на личните данни, съдържаща се в тези Условия, преди да използвате услугите ни. Общите ни условия, имат силата на договор и уреждат отношенията между ЛейдиСтар ЕООД (наричан по-долу за краткост Лейдистар) и лицата ползватели на услугите, които Лейдистар предлага, чрез интернет платформата на сайта ladystar.eu. Съгласявайки се с тези Условия по време на процедурата по регистрация в сайта ladystar.eu или извън такава процедура, Вие се съгласявате и с Политиката за защита на личните данни, както и с обработването на личните Ви данни по предвидения в нея ред. При Услуги, за които не се изисква регистрация, с използване на сайта, където са приложими Общите условия и Политиката за защита на личните данни, ще се счита, че сте ги прочели, разбрали и сте съгласни с тях, както и с обработването на личните Ви данни.
В случай, че не сте съгласни с условията по-долу, моля не използвайте услугите на Лейди Стар ЕООД!

II. Основни понятия:

 1. По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:
  1.1. „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо или юридическо лице, което използва някоя от услугите на Лейдистар. Лица, ненавършили 18 години, следва да използват сайта под надзора на родител, попечител или настойник.
  1.2. „УСЛУГА/И“ на Лейдистар включват:
 • достъп до информационни ресурси/данни в сайта ladystar.eu;
 • създаване и персонализация на потребителски профили, посредством регистрация;
 • публикуване на обяви в сайта ladystar.eu;
 • промотиране на обяви;
  1.3. „ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което Лейдистар се намира в договорни отношения.
  1.5. „ТОП обява“ – специална услуга на Лейдистар, с която можете да направите обявата си по-забележима за останалите потребители. ТОП обявите се показват преди всички други (Промо или Нормални) обяви, на страницата, като има само 5 ТОП обяви на всяка страница.и.
  1.6. „ Промо обява“ – специална услуга на Лейдистар, с която можете да направите обявата си по-забележима за останалите потребители. Промотирана обява, е обява, която се показва преди всички останали Нормални обяви и по-стари Промотирани обяви при търсене в дадена категория и град.
  1.7. „Първа обява“ – специална услуга на Администратора, която представлява позиционирането и на първо място пред другите обяви със същия статут (безплатни, Промо или ТОП).
  1.8. Може да промотирате обява на Началната страница на ladystar.eu като заплатите {3 лв}. Промотираната обява ще остане на началната страница {2 дни}. Максимум {36 Обяви} се показват на Начална страница по едно и също време.